Singapur Matematiği Eğitmenliği

SİNGAPUR MATEMATİĞİ

Singapur mental matematik eğitimi, işlem yapmayı kolaylaştırır. Singapur matematiği ve eğitim sistemi sayesinde zor matematik problemlerini çözmek daha kolaylaştı. Singapur mental matematik eğitimi, dünyaca ünlü singapur müfredatı ile zihinsel hesaplama stratejilerine adapte olmayı sağlar.

Matematik araştırmacıları bu teknikleri pratik yapmanın öğrencilere; matematik problemlerini, hızlı ve doğru bir şekilde çözebilmek için temel deneyimler kazandırdığı konusunda hem fikirler. Her zihinsel strateji, bir örnek ve rehber sayesinde yazmaya ya da hesap makinesine ihtiyaç duymadan problemleri çözmeyi öğrencilere gösterir ve öğretir. Öğrenciler derste tekrar yaparak zevkli bir şekilde ödev yapmadan matematik öğrenmiş olurlar.

ÜNİVERSİTE ONAYLI EĞİTMENLİK SERTİFİKA PROGRAMI

Eğitim Uzaktan ve Örgün şeklinde yapılmaktadır. Örgün eğitim istenirse eğitim 2 Gün Toplam 16 saat sürmektedir.

Singapur Matematiği, Temelleri, 4 işlem becerisi ve okul problemlerinin çözümleri Singapur Matematiği materyelleri kullanılarak uygulamalı olarak öğretilir. Eğitim boyunca işlenen tüm konuların anlatıldıği Singapur Matematiği Eğitmen dokümanları verilmektedir. Eğitim sonunda sınavı başarıyla geçen eğitmenlere Sakarya Üniversitesi onaylı Sertifikaları verilir.

NİÇİN FARKLI BİR MATEMATİK SİSTEMİNE İHTİYACIMIZ VAR ?

 • TIMSS 2011 ön raporundaki verilere bakılarak Türkiye’nin önceki yıllara oranla Matematiksel anlamda bir ilerlemesi olmasına karşın katılımcı ülkelerin uluslararası ortalamalarının altında kaldığı gözlemlenmiştir.
 • Türkiye yapılan sınavlarda en düşük ortalama matematik dersine aittir.
 • Birçok öğrencinin ve velilerin matematik korkusu vardır.
 • Matematik dersi ( matematik zekası ) yüksek olan bireylere “ dahi “ gözü ile bakılmaktadır.

FARKLILIKLARI NELERDİR ?

 • Kişiye özgü bir sistemdir.
 • Sınıf değil seviye bazında ilerlerler.
 • Bireysel farklılıkları önemser.

MATEMATİĞE FAYDALARI NEDİR ?

 • Temel matematik problemlerini öğretir.
 • Matematiksel disiplin sağlar.
 • Bir problem / soru ile karşılaşıldığında ne yapılması, nasıl yaklaşılması gerekildiğini öğretir.

ÖĞRENCİNİN PROGRAM SONUNDAKİ KAZANIMLARI NELERDİR ?

 • Soru çözme / kurma becerisi
 • Matematiksel düşünme yeteneği gelişir.
 • Kendi kendine öğrenme becerisi kazanır.

VERİLEN EĞİTİM SİSTEMİ TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ MÜFREDATINA UYGUN MU ?

Kesinlikle, EVET. Bizim programımızda Singapur Matematiği baz alınarak MEB programındaki zorlanılan konulara uyarlanılıp öğrenci eksikliklerinin tamamlanılması hedeflenilmiştir.

Eğitime Katılmak için lütfen tıklayınız : Eğitim Ücreti

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study-Uluslararası Matematik ve Fen Çalışmalarındaki Eğilimler)

TIMSS 1995 ila 2011 Matematik

Harita üzerinde TIMSS 2007 Matematik Grafiği

TIMSS 2007 Ülkelere göre Matematik grafiği

TIMSS gibi uluslararası düzeyde seviye ölçen diğer bir kurum ise PISA.

PISA (Program for International Student Assessment- Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) sonuçları da benzer bir sıralama ortaya koymaktadır.

PISA 2003 sonuçlarına göre, OECD ülkeleri arasında ABD 483 puanla OECD ortalamasının (500) altında kalırken Türkiye de 423 puanla sondan ikinci olmuştur. Singapur ise bu çalışmaya katılmamıştır.

PISA 2006 sonuçlarına göre, OECD ülkeleri arasında ABD 474 puanla OECD ortalamasının (498) altında kalırken Türkiye 424 puanla yine sondan ikinci olmuştur. Singapur 2006 yılında da PISA’ya iştirak etmemiştir.

PISA 2010 sonuçlarına göre, OECD ortalaması 496’dır. OECD ülkeleri arasında ABD 487 puanla ortalama civarında bir puan alırken Türkiye 445 puanla gene ortalamanın altında yer almıştır.

2010 yılında Singapur PISA’ya katılmış, OECD ülkelerine dahil olmadığı için farklı kategoride değerlendirilmiştir. OECD ülkeleri arasında 546 puan ile Kore en yüksek puanı alan ülke olduğu halde, Singapur 600 puan ile katılan bütün ülkeler arasındaki en yüksek puanı almıştır.

Başarılı bir öğretim yöntemini bir kültürden başka bir kültüre direkt olarak taşımak olanaksızdır; çünkü bir kültürde başarılı olan bir öğretim yöntemi, başka bir kültürde aynı etkiyi sağlamayabilir. Bununla birlikte - farklı pedagojik yöntemleri araştırmak matematiği öğretme yöntemleri açısından ufkumuzu geliştirir, bilgi ve deneyim sağlar, ayrıca etkili olan yöntemlerinuyarlanması için de kılavuzluk eder. Ayrıca öğrencilerimize ne tür öğrenme fırsatları verdiğimizi görmemize ve bu konuda gerekirse düzeltmelere gidilmesinde yardımcı olur.

Singapur Matematiği Materyalleri

singapore-math.png singaporemath.png singapur-matematik.png singapur-math.png singapur-matematigi.png singapore_matematigi.png singapur_matematigi.png singapurmatematigi.png singapurmath.png singapur_math.png